Chronisch zieken gemiddeld 172 euro achteruit

woensdag 10 oktober 2012

Mensen met een lichamelijke chronische ziekte of handicap zijn er sinds 2009 gemiddeld 172 euro per jaar op achteruit gegaan. In dat jaar werd de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) van kracht. De huishoudens met lage inkomens zijn er sinds die tijd op vooruit gegaan (gemiddeld 329 euro per jaar) en huishoudens met een hoog inkomen er op achteruit: 563 euro per jaar.

Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerd onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). De reden dat het gemiddeld besteedbare inkomen lager uitvalt, is omdat veel ziektekosten voor 2009 nog aftrekbaar van de belasting waren.

Na invoering van de nieuwe wet, is 35 procent van de huishoudens er gemiddeld 329 euro op vooruit gegaan. Dit zijn vooral huishoudens van chronisch zieken of gehandicapten met lagere inkomens, alleenstaande arbeidsongeschikten of paren die alle twee arbeidsongeschikt zijn.

De helft van de huishoudens is er op achteruit gegaan met de nieuwe wet, namelijk ruim 500 euro per jaar. Dit zijn vooral chronisch zieke mensen met hogere inkomens of echtparen die niet (volledig) arbeidsongeschikt zijn.

Bron: ANP

Laat een reactie achterReacties

Melding verstuurd


De reactie is gemeld. De redactie neemt deze zo spoedig mogelijk in behandeling.

Melding versturen mislukt


De klacht kan helaas niet in behandeling genomen worden.
De reden hiervoor:


Vul het klachtenformulier volledig in, dan wordt deze zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Reactie melden

  1. Geef aan waarom bovenstaande reactie ongepast is.

Meld dit bericht
chanoe 10-10-12 13:45:

het is gewoon schandalig,je krijgt aan de ene kant en aan de andere kant pikken ze dubbel en dwars weer terug. we moeten de oefen therapie nu zelf betalen en wat denk je van de medicijnen, ben nog lang niet zover dat ik alles vergoed krijg. Die 329 euro kom ik wel dik aan tekort
mvg Chanoe

Meld dit bericht
Kees 10-10-12 15:50:

Dus hoe harder men werkt, daarna door wat voor omstandigheden dan ook, chronisch ziek wordt is de " klos ". Lijkt mij op zijn zachts uitgedrukt een beetje krom. Kan er over mee praten het kost mij elk jaar weer meer en meer. Dat ik chronisch ziek ben heb ik ook niet om gevraagd. Nog even, kunnen de chronisch zieken beter een ....... nemen. !!

Meld dit bericht
A.Oedit Doebe 10-10-12 15:59:

Ik en mijn vrouw bijden groniche ziek ,belasting aftrek is afgechaft en de gemeente dte heeft de dieet kosten halveerd ik welk land leven de ouderen en groniche zieken"?

Meld dit bericht
yvonne 10-10-12 16:00:

ik behoor tot de lagere inkomes.wij zijn er echt op vooruit gegaan.ik en mijn partne zijn beide volledig arbeidsongeschikt 100% iva uitkering en mij moeten ze maar s vertellen waar ik op voor uit kan gaan.wij komen elke maad tekort .ik mag blij zijn dat ik de lasten kan betalen en dan heb ik nog geen eten in huis.ik krijg niets van de voedselbank ,omdat we er 50 euro boven zitten .ik krijg geen kwijtschelding ergens op en de kosten voor de ziektekosten voor medicijnen rijzen de pan uit .kan iemand mij nog andere tips geven.
de regering maakt ons alleen maar verder kapot .ik kan er niks aan doen dat ik niet kan werken word ook niet om gevraagd.,maar steeds meer mensen komen zo wel in de schulden.,maar volgens de regering hebben we hier nog steeds geen crisis.
ik ben nu al bang wat 2013 brengt.hogere lasten en de uitkering blijft hetzelfde dus de koopkracht gaat dan nog verder achter uit.

Meld dit bericht
W.Dijk 10-10-12 16:06:

Zoals altijd ziet men de gevolgen pas achteraf en dan wordt geconstateerd dat de mensen die het toch al moeilijk hebben weer de klos zijn.

Meld dit bericht
Thea 10-10-12 16:06:

Inderdaad schandalig. Eerst raak je, je baan kwijt omdat je afgekeurd wordt van wegen je ziekte, dan ga je 400 euro achteruit en vervolgens zak je nog verder de put in omdat je 350 euro moet betalen, de nodige oefetherapie wordt ook niet meer vergoed. Bezienekosten of een openbaar vervoer vergoeding worden niet meer gegeven en de ziekenhuizen staan niet meer om de hoek. Ik moet elke 14 dagen 35 kilometer rijden voor mijn injecties en regelmatig bloedprikken en voor controles, parkeerkaard moetje zelf betalen. Dus met een beetje pech en uitlopen in de wachtkamer, ben je al snel ook nog iedere keer 5 euro kwijt en elke week alleen hier al voor, een tank benzine, want mijn man heeft ook een gronische autoimuun ziekte.....pffffff dus verdubbel bij ons dat bedrag van 329 maar, of eigenlijk verdriedubbel het maar. Ach je krijgt nog wel iets terug via het CAK, daar ben ik al heel blij mee, maar dat is bij langena niet dekkend....we gaan er steeds verder op achteruit.....
Jaren lang ben je gezond en betaal je, je scheel en als je het zelf nodig hebt, moet je nu dus nog meer bij betalen, en wordt de helft niet meer vergoed, omdat het geld wat je jarenlang betaald hebt, niet helemaal goed besteed is....
Wij blijven gewoon zelf de dupe.

Meld dit bericht
Helen 10-10-12 16:08:

Het is schandalig hier hebben we dan vanaf onze 16e jaar voor betaald en gewerkt..
en alles gaat naar die mensen die nog nooit gewerkt hebben hier in nederland en toch alles voorelkaar krijgen en wij maar boeten lekker is dat..ze moesten zich schamen daar in Den Haag..

Meld dit bericht
scheffers 10-10-12 16:27:

Men vergeet, dat door de afschaffing van de aftrek chronische ziektekosten in 2009 het belastbaar inkomen hoger werd. Hierdoor kregen de lagere inkomens minder huursubsidie en andere toeslagen, zoals zorgtoeslag.
Ook de aftrek voor premies voor ziektekosten en begrafenisverzekering vervielen hierdoor.
Ik denk dat dit onderzoek niet juist is verricht.

Meld dit bericht
Fred van den Bogaard 10-10-12 16:35:

Als het dat alleen zou zijn !!!Als huishouden met 2 chronisch zieken kan ik naast het feit dat ik geen belastingaftrek meer heb, meer premie gaan betalen voor de ziektekostenverzekering, heb een hoger risico dat we als chronisch zieken zeker zullen moeten betalen, gaat in Venlo de OZB weer eens omhoog. Moet ik een eigen extra eigen risico betalen bij de vergoeding voor reiskosten naar een therapie en komt daar de komende jaren nog eens 2,5 maand geen AOW bij die ik in april 2014 dacht te gaan krijgen. Waarschijnlijk geen indexering pensioen de komende jaren en misschien wel verlaging daarvan. Om maar eens wat te noemen. Maar goed dat er meer in het leven is dan geld!

Meld dit bericht
Rijn 10-10-12 16:36:

Klopt helemaal.
Het is al heel lang zo dat het eerst wordt gekort op die groepen die het minst hun stem kunnen laten horen of hun kracht kunnen laten zien.
Van solidariteit van de meeste "sterkeren" moeten we het helaas ook niet hebben.
Alleen van al dat geklaag zoals op deze site worden we ook niets beter!!